K tisku - klikněte na následující odkaz -------------- Test zkoušky - Biologie a lov ryb.docx

K tisku - klikněte na následující odkaz --------------  Test zkoušky - Hospodaření revíry a legislativa.docx

 

1. Má úhoř říční šupiny?

a) ano

b) ne

c) ano, ale jen při základu ploutví

 

2. Co je to Bentos?

a) společenstvo organismů žijících na dně

b) drobné vodní organismy vznášející se ve vodním sloupci

c) hydrobiologické označení břehu

 

3. Která z následujících ryb má typické spodní postavení úst?

a) Pstruh Obecný Potoční

b) Jelec Tloušť

c) Jeseter Malý   

 

4. Lov přívlačí je?

a) lov, při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím

b) lov na umělou mušku

c) lov, při kterém se použijí nejvýše dvě udice a pohyb nástrahy není aktivně ovlivňován

 

5. Mezi povolené technické prostředky k lovu patří?

a) výbušniny

b) čeřínek

c) harpuna

 

6. Musí mít osoba provádějící lov u sebe vyprošťovač háčků?

a) ne

b) pouze na údolních nádržích

c) ano

 

7. Co je to návnada?

a) přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu kde lovíme

b) přirozená potrava nebo její napodobenina opatřená jedním nebo více háčky, určená k lovu ryb

c) přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru loví

 

8. Kolik jednoduchých háčků může mít rybář na jedné udici při lovu ryb na položenou na těsto?

a) jeden

b) dva

c) neomezeně

 

9. Co je to plankton?

a) drobné vodní organismy, vznášející se ve vodním sloupci

b) vodní organismy s mohutným aktivním pohybem

c) preparát urychlující výtěr ryb

 

10. Co je to trdliště?

a) místo přirozeného rozmnožování ryb

b) stanoviště ryb v zimním období

c) sádka využívaná k odchovu lososovitých ryb

 

 11. Co je to inkubace jiker?

a) období vývoje zárodku v jikře

b) vývoj jiker ve vaječnících jikernaček

c) kulení plůdku z jiker

 

12. Lov na položenou je?

a) lov, při kterém se použijí nejvýše dvě udice a pohyb nástrahy není aktivně ovlivňován

b) lov na jednoháčkovou umělou mušku

c) lov, při kterém se použijí nejvýše dvě udice a pohyb nástrahy je aktivně ovlivňován

 

13. Mezi povolené technické prostředky k lovu nepatří?

a) výbušniny

b) echolot

c) čeřínek

 

14. Jak se měří délka ryb?

a) od hlavy k vykrojení ocasní ploutve

b) od vrcholu rybce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve

c) od žaberního oblouku k nejzazšímu konci ocasní ploutve

 

15. V jaké minimální vzdálenosti od sebe musí být rybáři při lovu na položenou?

a) 3 m

b) 5 m

c) 8 m

 

16. Při lovu přívlačí, muškařením nebo na umělou mušku

a) smí lovící použít vždy jen jednu udici

b) smí lovící použít jednu udici, kterou musí držet v ruce a další smí mít nahozenou

c) smí lovící použít jednu udici a smí zároveň také čeřínkovat

 

17. Která z následujících druhů ryb má střední postavení úst?

a) Štika obecná

b) Ouklej obecná

c) Podoustev nosál

 

18. Která z následujících ryb nemají tělo pokryto šupinami?

a) Úhoř říční, Piskoř pruhovaný, Siven americký

b) Sumeček americký, Sumec velký, Vranka obecná

c) Mník jednovousý, Lín obecný, Karas obecný

 

19. Čím jsou chráněny žábry před poškozením?

a) skřelemi

b) šupinami

c) kůží

 

20. Lov čeřínkováním je?

a) lov vodorovnou sítí o maximální ploše 1 m2

b) lov na umělou mušku

c) lov při kterém se použijí nejvýše dvě udice s nástrahou, která může být v pohybu nebo klidu

 

21. Co se rozumí pod pojmem hlubinná přívlač

a) tažení nástrahy za pohybujícím se plavidlem

b) lov na moři

c) lov udicí ze břehu, při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím

 

22. Co je to nástraha?

a) přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu kde lovíme

b) přirozená potrava nebo její napodobenina opatřená jedním nebo více háčky, určená k lovu ryb

c) přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru loví

 

23. Osoba provádějící lov ryb je povinna mít u sebe?

a) vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb

b) rybářskou loďku a přístřešek

c) stojan na udici

 

24. Vyhrazování míst k lovu ryb je

a) zakázáno

b) zakázáno a revírů o výměře do 2 ha

c) povoleno, ale pouze se souhlasem uživatele revíru

 

25. Jaké postavení úst má Okoun Říční

a) střední

b) spodní

c) horní

 

26. K čemu slouží žaberní aparát ryb?

a) k okysličování krve

b) k rozmělnění potravy

c) k pohybu

 

27. Postranní čára je?

a) pohlavní rozlišovací znak

b) smyslový orgán

c) pomocný dýchací orgán

 

28. Lov na plavanou je?

a) lov, při kterém se použije nejvýše dvě udice a pohyb nástrahy může být aktivně ovlivňován

b) lov ryb z plavidla

c) lov nástražních rybek vodorovnou sítí o maximální ploše 1m2

 

29. Denní doby lovu v květnu, červnu, červenci a srpnu jsou?

a) od 5:00 do 23:00

b) od 4:00 do 24:00

c) lov není časově omezen

 

30. Při lovu na plavanou a položenou musí rybáři mezi sebou dodržovat vzdálenost?

a) alespoň 5m, nedohodnou-li se na menší

b) alespoň 20m, nedohodnou-li se na menší

c) alespoň 3m, nedohodnou-li se na menší

 

31. Osoba provádějící lov, se od udic může vzdálit

a) tak aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat

b) jak daleko chce, za použití zvukových signalizátorů

c) maximálně 10m

 

32. Ryby, které nedosahují nejmenší lovné míry, nebo jsou hájené

a) si rybář může ponechat, pokud by ryba nepřežila

b) musí být šetrně vráceny do vody v které byly uloveny

c) si rybář může ponechat jen, jedná-li se o trofejní kusy

 

33. Co je to Hypofýza?

a) nemoc ledvin

b) podvěsek mozkový

c) nemoc mozku

 

34. Která z následujících ryb pečuje o své jikry i po výtěru?

a) Sumec Velký, Sumeček Americký

b) Lipan Podhorní, Siven Americký

c) Kapr Obecný, Karas Obecný

 

35. Jaké postavení úst má Parma Obecná?

a) spodní

b) střední

c) horní

 

36. Jakou maximální velikost může mít čeřínek?

a) neomezeně velký

b) 150x100 cm

c) 100x100 cm

 

37. Lov Přívlačí, lov dravců a čeřínkování je povoleno

a) od 15.dubna do 30.listopadu

b) od 16.června do 31.prosince

c) celoročně

 

38. Používání plovoucích a jiných předmětů označující krmná místa se

a) povoluje jen na přehradních nádržích

b) zakazuje

c) povoluje

 

39. Lovící je povinen před započetím lovu,

a) loviště řádně prokrmit a pečlivě si připravit udici

b) řádně prohlédnout místo k lovu, v případě potřeby ho uklidit

c) posekat trávu a prořezat větve, vadí-li mu v lovu

 

40. Při lovu nástražních rybek do čeřínku

a) nesmí mít lovící nastraženy udice

b) může lovit ještě na položenou

c) může lovit ještě na plavanou

 

1. Co je to komorový rybník?

a) rybník používaný k přezimování ryb

b) rybník používaný k přirozenému výtěru kapra

c) betonová sádka

 

2. Co je to váčkový plůdek?

a) plůdek ryb po vylíhnutí z jikry do vstřebání žloutkového váčku

b) plůdek ryb napadený větším množstvím parazitů

c) plůdek ryb napadený virovým onemocněním, které způsobuje deformaci těla

 

3. Plankton slouží rybám jako?

a) úkryt

b) substrát na kladení jiker

c) potrava   

 

4. Která naše ryba má největší stanovenou lovnou míru?

a) Amur bílý

b) Hlavatka obecná

c) Sumec velký

 

5. Ulovené ryby, které si můžeme ponechat, uchováváme?

a) živé ve vezírcích s kruhy

b) uvázané za skřele provazem

c) zabité a naporcované

 

6. Rybář nesmí lovit ryby v místě,

a) kde došlo k nahromadění ryb z důvodu velmi nízkého stavu vody

b) kde vede v blízkosti vody železniční trať

c) kde ústí do toku městská kanalizace

 

7. K rybám škodlivým na pstruhovém revíru patří?

a) Plotice obecná

b) Bolen dravý

c) Ouklejka pruhovaná

 

8. Co je to PH?

a) kyselost vody

b) průhlednost vody

c) hodnota vodivosti vody

 

9. Co je to aerátor?

a) zařízení k obohacení vody kyslíkem

b) vodní čerpadlo

c) zařízení k recirkulaci vody v rybí líhni

 

10. Co je to přepravní bedna?

a) nádoba určená k přepravě živých ryb

b) vanička na ryby

c) nádoba na přepravu drobného rybářského náčiní

 

11. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v mimopstruhovém revíru zapsat Bolena?

a) bezprostředně po jeho ulovení

b) po skončení, nebo přerušení lovu před odchodem od vody

c) po ukončení denního lovu ryb

 

12. Rybářský lístek vydává?

a) MO ČRS

b) obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt

c) ministerstvo zemědělství

 

13. Která ryba je hájena v září?

a) Štika obecná

b) Siven americký

c) Pstruh obecný

 

14. Která z našich ryb má nejmenší lovnou míru?

a) Lín obecný

b) Hrouzek obecný

c) Jelec jesen

 

15. K čemu slouží hypofyzace ryb?

a) k desinfekci ryb při napadení plísní

b) k urychlení přípravy k výtěru

c) k mezidruhovému křížení ryb

 

16. Úrodnost rybníka zvyšujeme?

a) letněním

b) vysazováním tvrdých porostů

c) úplným odbahněním

 

17. Proč v zimě vysekáváme na rybnících otvory do ledu?

a) aby se mohla odpařovat voda

b) aby měli ryby světlo

c) aby byl přístup kyslíku a světla

 

18. Úhoř říční je v rybářském revíru hájen?

a) od 1.ledna do 15.června

b) od 16.března do 15.řervna

c) od 1.září do 30.listopadu

 

19. Jakou nejmenší lovnou míru má Mník jednovousý?

a) 25 cm

b) 35 cm

c) 30 cm

 

20. Při lovu v rybářském revíru je zakázáno?

a) lovit ryby pod ledem (pokud nebyla udělena výjimka)

b) lovit ryby pod ledem vyjma prosince, ledna a února

c) lovit ryby pod ledem bez zajištění lanem

 

21. Při lovu ryb v rybářském revíru je zakázáno

a) lovit ze břehu vyššího než 2 m

b) lovit z hráze rybníka

c) lovit z železničního či silničního mostu

 

22. Generační pstruzi z malých říček se pro výtěr slovují pomocí?

a) mírně omamných látek

b) stejnosměrného elektrického proudu

c) vrší a sítí

23. Která nemoc postihuje naše ryby?

a) infekční vodnatelnost

b) malárie

c) Chřipka

 

24. Od 1.září do 15.dubna jsou v rybářských revírech hájeni

a) Pstruh obecný

b) Pstruh obecný a Siven americký

c) Pstruh obecný, Siven americký a Losos obecný

 

25. Nejmenší zákonná délka u Candáta obecného v mimopstruhovém revíru je?

a) 50 cm

b) 40 cm

c) 45 cm

 

26. Lov čeřínkem se

a) nesmí kombinovat s jiným způsobem lovu

b) smí kombinovat s lovem na plavanou

c) nesmí kombinovat s lovem přívlačí

 

27. Nejmenší zákonná délka Lipana podhorního je v rybářském revíru?

a) 25 cm

b) 30 cm

c) 20 cm

 

28. Příčinou náhlého objevování se ryb u hladiny rybníka, hlavně za teplejšího počasí (vylovené ryby jsou bledé, žábry silně červené a překrvené) je?

a) nedostatek kyslíku ve vodě

b) velké množství potravy

c) náhlé ochlazení vody

 

29. Čím je vymezena hranice rybářského revíru?

a) s pravidla ji tvoří jez, soutok apod.. Na břehu je vyznačeno tabulemi

b) vždy ji tvoří jez, nebo jiné vodní dílo

c) zpravidla podle kilometráže toku

 

30. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu ryb?

a) datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovené ryby

b) pouze rybářský revír, datum a hmotnost ulovených ryb

c) pouze rybářský revír, počet a hmotnost ulovených ryb

 

31. Kdy je v mimopstruhovém revíru hájen Okoun říční?

a) od 16.března do 15.června

b) od 1.ledna do 15.června

c) nemá stanovenou dobu hájení

 

32. Všechny původní druhy raků jsou hájeny

a) celoročně, s výjimkou Raka říčního

b) od 16.března do 30.listopadu

c) celoročně

 

33. Má právo rybářská stráž zadržet povolenku k lovu?

a) ano, ale musí ji do 5 pracovních dnů doručit tomu kdo ji vydal

b) ano, ale jen v přítomnosti Policie ČR

c) ne, ale může zaslat hlášení orgánu státní zprávy se žádostí o zadržení povolenky

 

34. Rybářskou stráží může být ustanovena osoba?

a) která je bezúhonná

b) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkového charakteru

c) proti které bylo vedeno přestupkové řízení

 

35. Co jsou rybí přechody?

a) jsou to stavby a všechna zařízení, které umožňují rybám a dalším vodním živočichům překonat překážku ve vodním toku

b) zařízení, sloužící k přemisťování ryb z nákladních automobilů do revírů

c) silné proudné úseky vodních toků


 

 

Fotogalerie: Test k získání 1.rybářského lístku