Jak se stát rybářem?

14.12.2011 22:15

K tomu, abyste se stal rybářem a mohl lovit ryby na udici na rybářských revírech, potřebujete rybářský lístek a povolenku k lovu ryb.


Rybářský lístek vám vydají na obecním úřadě s rozšířenou platností dle místa trvalého pobytu po předložení "Osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku", který získáte po úspěšném absolvováním testu, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb a poznávačky ryb. Tento test absolvujete u vybrané MO ČRS.

Rybářský lístek si můžete zakoupit na dobu neomezenou, 10 let, 5 let, 3 roky nebo 1 rok.


Následně navštívíte MO ČRS ve které se chcete stát členem. Zde si zažádáte o členství a zaplatíte vstupní peněžní příspěvek a členský příspěvek na příslušný rok (platí se každý rok do konce února)

Současně s členskými příspěvky si zaplatíte povolenku k lovu ryb a domluvíte se na odpracování brigád, nebo si tyto zaplatíte (neplatí do 15 let věku).


Existuje několik druhů povolenek:

 

  • místní povolenka - platí jen na konkrétní vyjmenované revíry
  • územní povolenka - platí na revírech příslušného územního svazu ČRS a na ÚN Orlík
  • svazová povolenka MRS - platí na všech revírech MRS
  • celosvazová povolenka - platí na všech revírech ČRS
  • celorepubliková povolenka - platí na všech revírech ČRS a MRS

 

Kromě toho si musíte zvolit, jestli chcete povolenku pro mimopstruhové nebo pro pstruhové revíry.


Rady a doporučení

 

  • Podmínky členství (výše zápisného, pracovní roční příspěvek) se u jednotlivých MO mohou lišit.
  • Všechny potřebné informace dostanete vždy v nejbližší místní organizaci rybářského svazu.
  • Studovat rybářský řád můžete na stránkách ČRS a MRS, poznávat ryby v Atlase ryb.
  • Jak vypadá přezkoušení si můžete zkusit na webu ČRS v testu rybářských znalostí.