Test k získání 1. rybářského lístku

14.01.2012 14:27

  

Test

1.Kdy je hájený pstruh obecný

a) od 1.září do 15.dubna

b) od 1.ledna do 15.dubna

c) od 1.ledna do 15.června

 

2.V jednom dni lovu si může oprávněný k lovu na MP vodách ponechat

a) nejvýše 7kg všech druhů ryb

b) nejvýše 8kg všech druhů ryb

c) nejvýše 7kg všech druhů ryb na každém revíru na kterém v tomto dni lovil

 

3.Při lovu na položenou je nutno, aby lovící mezi sebou udržovali vzdálenost

a) alespoň 3m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti

b) alespoň 10m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti

c) při které se nebudou při lovu vzájemně omezovat

 

4.Používat v MP vodách za nástrahu chráněných živočichů

a) je zakázáno

b) je zakázáno, pokud uživatel revíru nestanoví jinak

c) je povoleno od 16.6. do 31.12.

 

5.Nejmenší zákonná délka u kapra obecného je

a) 35cm

b) 38cm

c) 40cm

 

6. Nejmenší zákonná délka u lína obecného je

a) 20cm

b) 25cm

c) 23cm

 

7.Denní doby lovu v MP vodách jsou v květnu, červnu, červenci a srpnu

a) od 4:00 hod. do 24:00 hod.  (od 3:00 hod. do 23:00 hod.  SEČ)

b) od 5:00 hod. do 22:00 hod.  (od 4:00 hod. do 21:00 hod.  SEČ)

c) od 6:00 hod. do 23:00 hod.  (od 5:00 hod. do 23:00 hod.  SEČ)

 

8. Nejmenší zákonná délka štiky obecné na MP vodách je

a) 50cm

b) 55cm

c) 45cm

 

9. Při přívlači nebo muškovou udicí je nutné, aby mezi sebou lovící dodržovali vzdálenost

a) alespoň 20m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti

b) alespoň 15m

c) při které se nebudou omezovat

 

 

10.Vyhrazování míst k rybolovu je

a) zakázáno

b) povoleno

c) zakázáno u revíru o výměře do 2 ha

 

11.Při lovu na položenou nebo plavanou musí být lovící u prutů přítomen tak

a) aby s nimi mohl v případě potřeby bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku

b) aby s nimi mohl nejpozději do 30vteřin manipulovat

c) aby s nimi mohl osobně nebo prostřednictvím další osoby manipulovat

 

12.Kolik prutů smí používat lovící na MP vodách

a) nejvýše 2 pruty, každý nejvýše se 2 návazci s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem

b) nejvýše 2 pruty, každý nejvýše s 1 návazcem s jednoduchým háčkem

c) nejvýše 2 pruty, každý nejvýše se 2 návazci, z nichž 1 smí být dvojháček

 

13.Na mrtvou rybku se smí na MP vodách chytat

a) od 16.června do 31.prosince

b) od 1.září do 15.dubna

c) od 1.dubna do 31.prosince

 

14.Rybářská stráž je oprávněna

a) kontrolovat zda osoby, které loví ryby nebo vodní organismy jsou k tomuto lovu oprávněné

b) kontrolovat zda osoby, které loví ryby nebo se pohybují v těsné blízkosti rybářských revírů, vlastní platnou povolenku k rybolovu

c) provést u osob, které loví ryby v rybnících nebo rybářských revírech, přezkoušení za znalostí rybářského revíru

 

15.Kdy je na MP revírech hájena štika obecná?

a) od 1.ledna do15.června

b) od 1.prosince do 15.dubna

c) od 1.prosince do 15.června

 

16.Kolika pruty je povoleno lovit při lovu přívlačí na MP vodách?

a) jednou udicí s jedním návazcem

b) jen jedním prutem se třemi návazci

c) dvěma pruty s jedním návazcem

 

17.Smějí být používány za nástrahu ryby lososovité a lipan?

a) nesmějí

b) nesmějí, pokud nedosahují nejmenší stanovené délky

c) smějí

 

18.Loví-li rybář na MP revírech na dvojháček nebo trojháček na mrtvou rybku, smí mít

a) pouze jeden návazec

b) pouze dva návazce

c) dva návazce, pokud loví jen na jeden prut

 

19.V denním limitu na MP revírech smí být

a) nejvýše 2 ks vyjmenovaných druhů ryb nebo jejich kombinace

b) nejvýše 2 ks každého uloveného druhu ryb

c) nejvýše 1 ks vyjmenovaných druhů ryb

20.Ulovené a ponechané lososovité ryby při lovu na P revírech je lovící povinen zapsat do záznamu

a) nejpozději při odchodu od vody

b) bezprostředně po jejich ulovení

c) vždy po 2 hodinách lovu

 

21.Délka ryb se z hlediska lovné míry stanovuje

a) od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve

b) od vrcholu rypce po kolmici, spuštěnou od nejdelších paprsků ocasní ploutve při přirozené poloze této ploutve

c) od vrcholu rypce až po výkrojek ocasní ploutve

 

22.Která skupina živočichů je úplně chráněna podle zákona č.114/92sb., o ochraně přírody a krajiny

a) jelec jesen, cejn perleťový, plotice lesklá, ouklejka pruhovaná, ježdík žlutý a potápník široký

b) mřenka mramorovaná, hlavačka skvrnitá, candát východní, střevlička východní a potápník vroubený

c) drsek větší, hlavačka skvrnitá, sumeček americký, hlavatka podunajská, hořavka duhová a vydra říční

 

23.Jak se rozmnožuje kapr obecný

a) rodí živá mláďata

b) klade jikry

c) v ČR se nerozmnožuje

 

24.Mihule potoční je

a) had

b) živočich z čeledi kruhoústých podobný úhoři

c) obojživelník

 

25.Candát obecný se živí

a) dravě

b) býložravě

c) všežravec

 

26.Amur bílý se živí

a) dravě

b) býložravě

c) všežravec

 

27.RS je oprávněna zadržet.

a) úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá

b) vozidlo, kterým osoba, která se dopustila přestupku k revíru přijela

c) občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas dopustil-li se přestupku cizinec

 

28.Lov ze silničních a železničních mostů

a) je zakázáno

b) povolen pouze ve dne

c) povolen pouze když nejede vlak

 

 

 

 

29.Rybářský lístek se vydává s dobou platností

a) na 10let, 3 roky, 1 roku ode dne jeho vydání

b) na 3 roky, 1 rok nebo 1 měsíc od dne jeho vydání

c) na dobu neurčitou

 

30.Voda s Ph 4 je

a) kyselá

b) neutrální

c) zásaditá

 

31.Tukovou ploutvičku mají mimo jiné

a) ryby lososovité a lipanovité

b) okounovité a kaprovité

c) úhoři a jeseterovití

Fotogalerie: Test k získání 1. rybářského lístku

Tato fotogalerie je prázdná.