Přihlášku do kroužku lze podat pouze elektronicky u DDM Rakovník