Prosím o potvrzování účasti a neúčasti do příslušné schůzky - Děkuji

Za potvrzení účasti a neúčasti minimálně den před konáním schůzky : 5 bodů do "Čudla cupu" !!! Za nepotvrzení -5 bodů!!!

Moc děkuji rodičům a prarodičům za pomoc při dopravě!!!


Při dobrém počasí se budeme snažit vždy jezdit k vodě a odjezd bude ve čtvrtek v 15:00 od Klubu DDM (u služebního vozu) a návrat v cca 18:00.

Při vlastní dopravě se nezapomeňte informovat kam se o konkrétní schůzku pojede.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je důležité se kvalitně a adekvátně podle počasí oblékat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!