Vítejte na stránkách rybářského kroužku při DDM Rakovník a MO Rakovník

Zveme všechny mladé začínající rybáře do tradičního rybářského kroužku při DDM Rakovník a MO Rakovník, kde tento probíhá již několik desítek let.

Schůzky probíhají každý čtvrtek od 15:15 do 16:45 (začátečníci) a od 16:30 do 18:15 (pokročilí) v klubovně DDM Rakovník, Čermákovy sady 2128, Rakovník (pokud tento termín není nahrazen jiným programem mimo pracovnu). Pokud bude místo schůzky nahrazeno vycházkou k vodě platí pro obě skupiny čas od 15:15 do 18:15.

Během měsíce října, listopadu, prosince a ledna bude hlavní náplní především seznámení s legislativou týkající se rybolovu s občasnými vycházkami. Další neméně důležitou součástí výuky bude poznávání ryb. Od února budeme probírat praktickou a pro děti mnohem zábavnější část rybolovu.

 

Hlavní náplní zimních měsíců bude:

  • představení rybolovných technik a příprava na lov ryb, které se běžně vyskytují v našich vodách
  • ukázky navazování a příprava různých druhů udic
  • příprava pro úspěšné složení zkoušek k získání rybářské povolenky
  • ukázky výroby různých druhů nástrah
  • úspěšné složení rybářských zkoušek :o}
  • příprava na získání odznaku odbornosti "Zlatá udice"
  • občasné rybolovné vycházky
  •  

 

Jakmile počasí dovolí a sněhové vody odtečou, vyrazíme na na břeh našich revírů, kde se budeme věnovat praktickým ukázkám rybolovu.

 

Rybářský kroužek jako takový zakončíme v červnu tradičními „Dětskými závody” pořádanými MO ČRS Rakovník, které velice děkujeme za finanční podporu kroužku. 


Za finanční podporu velice děkujeme také městu Rakovník.


Za zázemí děkujeme Domu dětí a mládeže Rakovník.

 

Zájemci o kroužek mladých rybářů mohou posílat své dotazy na adresu j.vorel@seznam.cz.


Přihlášku lze podat pouze elektronicky u DDM Rakovník!!!

 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/230309690497529/

 

Logo-MO (JPG)

klikni na logo

Zpráva za rok 2018

Zpráva za rok 2018

20.05.2019 17:59
Rakovník 8. 3. 2019       Aktuálně rybářský kroužek Rakovník navštěvuje 34 dětí (18 přímo z Rakovníka). Kroužek navštěvuje desetzačátečníků, kteří se podrobili 7. 3. 2019 přezkoušení pro získání osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku....

Jak se stát rybářem?

Jak se stát rybářem?

14.12.2011 22:15
K tomu, abyste se stal rybářem a mohl lovit ryby na udici na rybářských revírech, potřebujete rybářský lístek a povolenku k lovu ryb.Rybářský lístek vám vydají na obecním úřadě s rozšířenou platností dle místa trvalého pobytu po předložení "Osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku",...

Také se o nás píše